سراوان شهر نخل و نگاره

بررسی سابقه تاریخی بلوچستان و سراوان

داریم به کجا می رویم
نویسنده : علیرضا ارباب - ساعت ۳:٠۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ دی ۱۳۸٧
 

به نام حق

با سلام خدمت تمام دوستان اگر دیر وقت است که مطلبی نگذاشته ام دلیلش بیماری ام بود که چند روزی بیمارستان بستری بودم  اما دلیل اصلی برای مطلب امروز یکی از دوستان از اتفاقی که در محل کارش افتاده بود برام تعریف کرد و من نیز از او خواهش کردم خودش بنویسد و من عین مطلب دوستم را درپائین آورده ام :

 با چند نفر ازهمکاران در محل کارمان نشسته بودیم که اسم یکی از همکاران که در جمع ما نبود و از جنس ما نیز نبود (یعنی خانم بود) به میان آمد ( البته قبل از هر توضیحی باید بگم که در جمع ما دو نفر غیر بلوچ نیز حضور داشتند) .

که در میان صحبت ما یکی از همکاران بلوچ که احتمالا" در محیط اداری با این خانم در مورد مسائل کاری بحث شان شده بود بدون مقدمه به میان صحبتمان پرید و شروع به بد و بیراه گفتن به خود آن خانم و مهمتر از آن به همه همشریانش نمود که بله مردم فلان شهر  از نظر اخلاقی مشکل دارند و .... فرصت عوض کردن بحث را نیز از همگی گرفته بود تا اینکه به هر مصیبتی شده او را ساکت کردیم و زجر اور اینکه باعث بشاش شدن چهره یکی از ان دو نفرکه ظاهرا" ادم تنگ نظری بود گردید ....

دوستان و عزیزان بلوچ ببینید به کجا رسیده ایم که دیگران نه که خودمان اینگونه تیشه به ریشه مان میزنیم جای گله نیست اگر دیگری بیاید و به فرهنگمان ، اصالتمان ... نمیتوانم بگویم خدای من به ناموسمان !!!! توهین کند نمی دانم تعریف این دوست (!) از ناموس چیست دیگر نمی توانم بنویسم  شما خود قضاوت کنید

 


 
comment نظرات ()