به نام خالق زیبایی

در مبحث گذشته گفتیم که بلوچستان بارها و بارها مورد تجاوز بیگانگان قرار گرفت و همین مسائل باعث اتحاد بلوچها گردید در این مبحث به معرفی یکی از سرداران می پردازیم که خدمات گرانبهایی انجام داد

میر چاکر رند

میر چاکر درقرن پانزدهم کنفدارسیون یا اتحادیه ای پایه ریزی و تاسیس کرد که از مولتان تا سرزمین ماری باگتی و خاران و از کوههای سلیمان در شمال تا سواحل مکران را در بر میگرفت میر چاکر بر یک چهارم از سرزمین سیبی که مرکز حکومت بلوچ گردید حکومت میکرد در طول رهبری او در هنرها ،ادبیات، شجاعت و شوالیه گری استاندارد های جدیدی ایجاد شد . بطوریکه حتی امروز هر قبیله بلوچ آرزو دارد که بر جای پای میر چاکر ( که بدون شک یک جنگجوی شجاع و فردی دلسوز مهربان و پر از سخاوت و میهمان نواز بود) پا بگذارد.

او در تاریخ بلوچ و سنتها و خصوصیات جنگاوریش فردی بی همتا و با تجربه بود او با شناخت مردم و خصوصیات انها اتحادیه را بخوبی کنترل و اداره میکرد مردمش او را دوست داشتند و برایش احترام میگذاشتند .

محمد سردار خان بلوچ در باره میرچاکر میگوید :‌

او در میان مردمش چون خدایی کوچک جا گرفت و کوچکترین حرکتی که از او سر میزد حتی اگر در شان او نبود باز هم مورد تکریم و احترام مردمش قرار داشت . میر چاکر به قبایل متفرق بلوچ هویت بخشید و برای نژاد بلوچ یک حامی نیرومند بود وی خالق احترام به اصول و اخلاق بلوچی بود و سنتهای بلوچ شکل اصلی خود را با هم اهنگ شدن زیر یک عنوان باز یافتند . گاهی اوقات عصر و دوران او را با وجود اینکه یک دوره گذرا بود دوره کلاسیک بلوچ مینامیدند .

"میر چاکر مانند یک گردباد بوجود امد و با همان سرعت رفت "

محمد سردار میگوید : او اولین کسی بود که که حکم فرمائی بلوچ را بر بلوچستان ایجاد کرد اما حیف که او زود رفت .

شکوه و جلال و استیلا و تسلط میر چاکرر در اندک رمانی کوتا باعث بروز حسادتهایی گردید که باعث تفرق بلوچها و بروز جنگهای خونین بین بلوچها گردید. روایات و افسانها راکه بررسی کنیم دو زن و یک اسب باعث و بانی این جنگها خونین و وحشتناک بودند که باعث شدند که قوم بلوچ ضربات تلخ و ناگواری بخورد....

این داستان ادامه دارد.

در مبحث بعدی علت و دلایل جنگها را بررسی میکنیم و دوره بعد از وفات میرچاکر . ظهور منجی بعدی بلوچستان را .

/ 0 نظر / 14 بازدید