سید ظهور شاه هاشمی

سیدظهور شاه هاشمی 21 اِپریل سال 1926 مان گنجین گوادر بلوچستانا یک گران مهزبین و وانندهین هاندانیا وتی چم پچ کتنت آییا وتی بُنگیجی وانگ چه وتی آریپین پتا سید محمّد شاه هاشمی و گوادرے حکومتی وانگجاها چه در بُرتگت سید یک نامدارین لچه کاری و بلوچی زبانے مشهورین ندکار و زانتکاریا گون هور مان  فارسی ، اِنگریزی ، عربی و اُردوا زانتکار اَت . سال 1949 رادیو پاکستان کراچیا بلوچ مراگشے کار مستر جوڑ بوت. سال 1969 دکتر هینز استراسر که یک آلمانی زبانزانتی اَت آییَے دستبندیا سید پونا شهرا که مان هندے تها انت  شُت . اَودا یک دگه ٹوهین زبانزانت دکتر اِن اِن مشکلا گون دچار کپت اِی دویین زانتکارانی همراهیا آییا اوستا و هند و ایرانی زبان در بُرت انت همی زبانانی در بَرَگَے برکتا آییا بلوچی زبانا گون همی زبانان سیادیَیے سما کپت اشیَیے تها هچ شک نیست که آ چه بُندرا یک مزنین زانتکار و اصیلین اِنسانی ات . آییا مَزنین جکانسریا رند بلوچی زبانے سیاهگَے اَڑ و جنجال گیش و گیوار کتگنت . همی ردا آییا یک کتابی (بلوچی سیاهگے راست نبیسگ ) نوشت . آییا دان ساهے گڈی ساهت و وقتان بزان 4مارس 1978 گون بلوچی زبانا همگرنچ اَت . ای ردا آییا 25 بی بهاهین وانگی مان لچه و رما نبشتگت . سیدے مزنین  کار اِش انت که آییَا  جزء (عم)مان بلوچی زبانا ترینتگت و 26 سالا رند آییے هزمتانی کار پد و نتیجه بزان سید گنج  اَولی بزانت بلد ( لغت نامه ) تیارکنگ بیت.سید وتی زندمانے تها نپس گیرین نادراهی و رنجے آماچ بوتگ بلے نادراهی سیدے کارانی دیم برگے هچ دیم دار نبوتگ واجها وتی زندمانے گیشترین بهر په بلوچیا ندر کُتگ په پٹ و پولا وبزانت بلدے گالانی چنگ و مچ کنگا آییا شاهگانین بلوچستانا سپر کُت. واجهے چاپ بیتگین لهتی وانگی (کتاب) اِش اَنت : اَنگرو تُرونگل . تِراپکنین تِرمپ، جز ء عم، بلوچی سیاهگے راست نبیسگ، سچکانین سسا، برتکگین بیر، سید گنج، سستگین دستونک، نازک .

(شوهاز مولی مراد ) سید گنج

/ 5 نظر / 32 بازدید
علی

سلام وبلاگ خوبی داری به منم سر بزن مرسی

اسپیچ

با سلام و خسته نباشید وب خیلی خوب و پر محتوای داری اگر وقت کردی سری به کلبه ما هم بزن خوشحال میشم ولی نظریادت نره[گل]

حامد

سلام دوست عزیز جالب بود خسته نباشید التماس دعا موفق باشی بزگوار منت واران