زبان بلوچی

بلوچی زبان ...

بلوچی زبان . بلوچ راجےِ هما گوهر قیمتی یین

زبان اِنت که مروچی مان دهرےِ دنز وُ مُجان گار

وُ بیگواه بیگ  اِنت . اِی زبانےِ نادراهی وُ نِزوری

تان روچ مرچیگا درگیجگ وَُ درمان نبیتّگنت . بازین

طبیبی آتکگ وُ شُتگنت آئیےِ بیماریے سرا چار و

بیچار کتگِش . کم باز دوا اِش هم داتگ په

اداروکی نادراهی و نزوری کم ترتگَنت بلے

مدتی رند پدا ای نوَشّیان  باهند کتگ و گیر

آرتگِش و کِلکل و بندبند یک تَهنا مان کرّیا دراج

کشِتگ و پدا نارگا لگتگ. هو! اِش اِنت مے ماتین

زبانَے حال !ماتین زبان ! کے ماراِیت که بلوچی

مے ماتین زبان اِنت ؟ کے ماراِیت بلوچ قومے

گردنا بلوچی زبانا حقی هست ؟ اگان بلوچ قوم

په وتی نام و توارا ، راجدپترا ، دود و ربیدگا و

چاگرد زندَے فخرا کنت ای دُروه هما ڈالچار

کتگین زبان ، بزان بلوچی زبانے برکتا اَنت که

مروچی آ پَهکا شَموشگ بیان اِنت . اَگان بلوچی

زبانے زندا نوکین بهاریے اُمیت کنین گڑا باید اِنت

قومی مزنین جُهدی ببیت . مے قومے سَجین

زانتکار ، قلمکار ، واننده و زردار اِشیا بمار اَنت 

که په بلوچی زبانے گِهبودی و دیمرویا یک حشر

مدتی کاری کنگ لوٹیت . بلوچی سبز بات

/ 2 نظر / 21 بازدید
http://www.varnayan.com

سايت ورنايان پس از وقفه اي طولاني مجددا شروع به فعاليت نمود

علی حسین بر

سلام .مایلم با شما دوست هم شهری تبادل لینک داشته باشم. لطفا منو با نام (وای وطن و هشکین دار) لینک کن و لینک خودت رو در سیستم تبادل لینک هوشمند ما ثبت کن. موفق باشی.