میر چاکر رند -3

به نام خدایی که زیبا پسندان را دوست دارد میر چاکر در حدود سالهای 1556 میلادی وفات کرد با رفتن میر چاکر بلوچستان دوباره گرفتار اختلافات قبیله ای و طایفه ای شد بلوچها افتاند بجان یکدیگر مسائلی که در زمان میر چاکر حل شده محسوب میشدند دوباره سر باز کردند و جنگ های داخلی شروع شد اختلافات در حدود یک قرن ادامه داشت تا زمانی که میر احمد خان از قبیله احمد زهی از کمبرانیهای براهویی در سال 1666 میلادی اتحادیه کلات را ایجادکرد زمانی که کمبر رهبر قدرتمند بلوچ حاکم هندی کلات سیواس را شکست داد و او را نابود کرد این اتحادیه در ارتفاعات کلات تاسیس شد اگر چه تشکیلات کلات تا نزدیکی قرن 17 میلادی گسترش زیادی نیافت و محدود به حاکمان احمد زهی ها بود و کل قلمرو آنها تا 30مایلی(نزدیک به 60کیلومتر)کلات بیشتر نبود اما در اوایل قرن 18 امیر نشین کلات مورد توجه قرار گرفت و تحت رهبری میر عبدالله خان بلوچ به اوج قدرت خود رسید که قلمرو تحت سیطره خویش را از بمپور ،قصر کند در غرب تا سرزمین هرند دجیل در شرق و از شمال تا کویته و از جنوب تا سرحدات مکران گسترش داد در همین زمان یکی دیگر از بزرگ مردان تاریخ بلوچ ظهور کرد او کسی نبود جز : میر نصیر خان بلوچ. میر نصیر خان بلوچ: میر نصیر خان مردی شجاع ، مدبر و دارای شایستگی های فوق العاده ای در رهبری و مدیریت بلوچ ها داشت او مردی با سخاوت ؛ شجاع ؛ باهوش و کاملا متعادل بود . وی قبایل مختلف بلوچ و امیر نشین ها و روسای فامیل ها را تحت یک اتحادیه واحد در آورد با هوش و درک سیاسی بالایی که داشت رهبران فئودال را در یک شبکه پادشاهی خیلی قوی متحد کرد و حکومت را بصورت مدرن و دموکراتیکی اداره میکرد . میر نصیر خان برای پیگیری و سامان دهی مسائل داخلی و خارجی حکومت برای خویش وزیری انتخاب کرد بطوریکه امور اجرایی حکومت رسمیت پیدا کرد وبرای مراقبت از زمین های سلطنتی و جمع آوری مالیات وزیر دیگری اختیار کرد و برای حل مشکلات قضائی قاضی القضات و در کنارش مدعی العموم به کار گماشت . میر همچنین برای اولین بار در تاریخ بلوچستان نوعی مجلس ملی تاسیس کرد.( تقریبا شبیه حکومت های دموکراتیک عصر حاضر ). که ساختمان آن در دو طبقه بنا نهاده شد که تالار پائینی مختص سران قبایل و تالار بالایی مربوط به رهبران فئودال بلوچ بود که نیز بعنوان هئیت مشاور در خان عمل میکرد و رهبران و اعضاء مجلس از طریق انتخابات برگزیده میشدند و سن و برابری شخصیت و مقام نمایندگام معمولا عامل تعیین کننده در انتخاب شدن نمایندگان بود میر نصیر خان اولین حاکمی بود که با حکم سلطنتی زکات را جمع آوری کرد و چادر و روبند را برای زنان اعمال کرد . وی با جمع اوری زکات و محصولات زمین های سطنتی به درامدهای بالایی رسید که با این پولها ارتشی مجهز درست کرد و همچنین در تمام قلمروی خویش شروع به ساختن مساجد کرد . پارسایی و عدالت و انجام کارهای عام المنفعه نوعی قداست نزد مردم برای وی ایجا د کرد ....

/ 0 نظر / 52 بازدید