حکومتها و موسسان

خدا زیباست سلام مطلب جالبی در سایت فرهنگسرا دیدم دانستن و خواندنش خالی از لطف نیست از ابتدا تا زمان کنون نام حکومت ها و موسسانش را در پایین امده است . اولین حاکم نام سلسله 708 قبل از میلاد دیااکو مادها 550 قبل از میلاد کوروش هخامنشیان 250 قبل از میلاد اشک اشکانیان 224 میلادی اردشیر بابکان ساسانیان 1 هجری شمسی معاویه امویان 92 هجری شمسی السفاح عباسیان 165 هجری شمسی طاهر طاهریان 219 هجری شمسی یعقوب لیث صفاریان 238 هجری شمسی نصر سامانیان 276 هجری شمسی مرداویج آل زیار 280 هجری شمسی رکن الدوله (حسن) آل بویه 358 هجری شمسی کاکویه دیالمه 311 هجری شمسی سبکتکین غزنویان 329 هجری شمسی بغراخان آل افراسیاب 345 هجری شمسی ابوعلی مأمون آل مأمون 389 هجری شمسی طغرل سلجوقیان 450 هجری شمسی قطب الدین محمد خوارزمشاهیان 503 هجری شمسی محمد بن سوری غوریان 589 هجری شمسی اوکتای قاآن ایلخانیان 676 هجری شمسی امیر چوپان چوپانیان 696 هجری شمسی شیخ حسن ایلخانیان 689 هجری شمسی محمود شاه آل اینجو 696 هجری شمسی امیر مبارزالدین مظفریان 612 هجری شمسی امیر عزالدین عمر ملکوک کرت 698 هجری شمسی خواجه عبدالرزاق سربداران 579 هجری شمسی یراق حاجب قراختائیان 550 هجری شمسی رکن الدین رسام اتابکان یزد 552 هجری شمسی ابوطاهر اتابکان لرستان 503 هجری شمسی مظفرالدین سنقر اتابکان فارس 441 هجری شمسی عمادالدین زنگی اتابکان شام و دیار بکر 491 هجری شمسی اتابک ایلدگز اتابکان آذربایجان و عراق 764 هجری شمسی امیر تیمور تیموریان 769 هجری شمسی قرامحمد قراقویونلو

/ 0 نظر / 16 بازدید