خلاصه زندگینامه شاعر فقید بلوچ، مرحوم دادمحمد درازهی

در اول یادکنان ربّ ءُ رحمانین رحیم                  پادشاه  ءِ کُل عالم هفت ءِ آسمان ءِ زمین

ءَ محمّد مصطفی پیغمبر ءِ سالار دین                   چهار یاران دوست داران از دل ءِ صدق و یقین

حضرت ءِ دّورین ابوبکر ءُ عمر سالار دین            شاه عثمان غنی ءَ شیر یزدان عارفین

آدم ءِ جوط کورت الهی از چما روی زمین            یا دَهت میِ جدّی ءِ حلاف ءَ شیطان ءِ ابلیس لعین

آدمِ سجده مکن هیچکس که حاکی از زمین           لعنت ءِش دات‌ ءِ من کوط ءَ حکم ربّ العالمین

زورتگی ضد ءُ حسد کورتی صلح و سازشی           آدم حاکی از زمین ءَ من چه شعله آتشی

عقلان دلگوش کنیت نیستت جهان ءَ اعتبار            کس په دنیای نمانیت نبتین پایدار

من گو شان شعری بلوچی تا بمانیت یادگار            شِنگِ بیت کُلین جهان ئِ بر تمامین مُلک و شهر

میرولی محمد نهنگین چوط بروتین زهرمار            کورتگی کورکی من بط ءَ بستگی لانگ ءِ کتار

چوطین ورنای ءِ بزورتین هم تپاکین سه و چهار      حکم شاهین کردگار ءَ بوتگ مهری ءِ سوار

رفتگت من مُکران ئَ زورتگی زالی میار                شا شاملنت زاکی پتو و مانت تو مئی چوک ببر

مئی لوک ءِ همراهی حرابین کورتکی ما را سزار       کیتگی بی بی  من دست ءَ کورتی مهرءِ سوار

رفتگت من هونگِ شهرءَ نشتگ سُهرابی گورءَ     اسبی کهین حالءَ کپتین چانکور ملّا چاکروز

یهتگت ملّا شتابی اودا میریءِ پترءَ                        میر مبر بندا چُددیم تو ببخشاءِ مرا

ءِ خبر سکین میاری بر بلوچانی درءَ              عرض و فریادءِ نزورتگ موتی یهتگ چه ءِ برا

بُرتگی من زامران ءِ هنچو طِ کءُ و ظاهرءَ              ینستتی تُرسی چه کس ءَ ملی چو شیرءِ نرا

رفتگ من زامرانءِ ءُ دا میر نیکیءِ کورا                  منزلءُ جا گاهی کپتک نشتگ پولین پترءَ

میرین لال محمد بکوشتین عاقلین بی درورءَ           ءِ خبرسکین میاری بر بلوچانی درءَ

مجلسءُ دیوانش کپتگ نشتت پولینت پترء  ساعتی کونطین بکوستین یهتا براهیم اش درءَ

/ 3 نظر / 70 بازدید
گمشادزهي

سلام به روزم با "شايعه آزادي علماي دربند"

عالی بود ولی نوشته زندگی نامه ها را بیشتر کنید لطفا

SALAM MIKHASTAM BISHTAR DARDORD SHOMA BDONAM CHETORH BASHOMA TAMAS YA ERTEBAT DASHTE BASHAM